Helande


I stor utsträckning har vi människor en inneboende förmåga att hela varandra och oss själva. Alla har vi, mer eller mindre, fått helande händer oss till skänks.

 

När jag behandlar människor ser jag mig själv som ett verktyg, en tjänare eller en kanal och när jag fokuserar låter jag den helande energin strömma genom mig. Det känns som jag släpper vardagstankarna och går in i ett högre meditativt medvetande. Med åren har jag märkt att snabba resultat kan uppnås om givaren och mottagaren skapat en tillitsfull kontakt och är överens om vilken slags förändring man vill uppnå. All behandling sker utifrån en ödmjuk inställning till klienten och processen och innebär en ständig övning i att uppfatta nyanser eller skiftningar i energierna.

 

Rent allmänt bör poängteras att ett förändringsarbete inte är en lätt sak. Klienten kan vara fylld av olika slags känslor, exempelvis stark rädsla, djup sorg och tidig övergivenhet. Skuld och skam kan också upplevas som starka hinder i processen. Förutsättningen för att man ska kunna ta sig genom en sådan terapeutisk process är att det finns ett förtroende, en trygg miljö och en tillit från klient till terapeut.

 

Ofta hör livssmärta och kroppsliga symtom ihop. När själen inte mår bra kan det vanligtvis ta sig uttryck i kroppen. Exempelvis kan hjärnstress och utbrändhet ge hjärtklappning, huvudvärk, svår trötthet eller magkatarr. Givetvis gäller samma sak också tvärtom, att en fysisk åkomma eller skada gör avtryck i vårt psyke. Som ett exempel kan nämnas att kronisk smärta efter en olycka kan påverka självkänslan samt hela livssituationen, inklusive arbete och relationer.

 

Jag tror att helandet kan påskyndas när mottagaren öppnar sig för att detta kan fungera, även om healing också hjälper människor som inte riktigt tror på det. Healing på distans förekommer också.

 

Man skulle kunna beskriva healing som en energiöverföring. Energi kan exempelvis vara värme, ljus, ljud, magnetism och dessa består av vibrationer. Våra kroppar är som elektromagnetiska fält som är påverkbara och föränderliga. Vid beröring och massage, eller genom dans, yoga eller meditation kan dessa elektromagnetiska fält förändras och terapeutiska effekter uppnås.

 

(Boktips: Energy Medicine -James Oschman, Ph. D.).

 

Kanske behöver vi människor vara mer beredda på att öppna oss för sådant vi inte kan se och heller inte kan förstå med vårt intellekt. Vi behöver också öva oss i att öppna nya dörrar till livslusten, hälsan, kärleken och glädjen och börja betrakta dem som livets kryddor. Vi kan med träning lära oss att leva i nuet med de olika verktyg som står till buds. När vi går ”hjärtats väg” kan vi på olika sätt bekräfta varandra och hjälpa varandra i den här processen.

 

Givetvis behöver vi förlåta oss själva för sådant som vi gjort tidigare och som kanske inte blivit så bra. Många människor känner skuld eller skuldbelägger andra eller omständigheterna, vilket är något som man behöver sluta upp med. Genom terapi, healing och samtal kan man komma till insikter som befriar och berikar livet på många sätt.

 

Vi tar ett steg i taget, tillsammans!

 

Varmt välkommen!